Een buitengewone gebedsviering

Een rubberboot met acht roeispanen vormden het decor van een viering ter gelegenheid van de Week van gebed voor eenheid onder christenen, die jaarlijks ook in Mechelen gevierd wordt. In de crypte van de Hanswijkbasiliek kwam een bont gezelschap bijeen van christenen uit verschillende strekkingen: rooms-katholiek, protestants, orthodox, evangelisch en

22 januari oecumeneviering

U bent van harte uitgenodigd voor deze jaarlijkse viering tijdens de internationale Week van gebed voor de eenheid van christenen. We volgen de spannende zeereis van apostel Paulus vanuit Jeruzalem richting Rome, gestrand op het eiland Malta, waar de schipbreukelingen ‘buitengewoon vriendelijk’ werden onthaald. Iedereen is welkom! Bekijk het fotoverslag!