Wat is oecumene?

Moeilijk woord, oecumene… veelal uitgesproken als: uikuuméne of oikoeméne.

En als je het woord al kunt uitspreken, wordt het ook nog eens verschillend uitgelegd, bijvoorbeeld als een beweging voor alle religies op een hoop, een streven naar een wereldreligie, of één kerk voor alle christenen.

Maar in Mechelen begrijpen wij er dit onder:

Het ontmoeten, leren kennen en waarderen, en het samenwerken tussen de verschillende christelijke kerken en groepen.

Om het te zeggen met een uitspraak van de pionier van de oecumenische beweging kardinaal Mercier (1851-1926), die je kunt lezen in zijn grafkapel in de kathedraal van Mechelen:

"Je moet elkaar kennen om elkaar te beminnen. Je moet elkaar beminnen om tot eenheid te komen. Je moet elkaar benaderen met grote eerbied"

Meer lezen: