Huiskamergebed

Huiskamergroepen voor oecumene zijn kleine gebedsgroepen die ten huize van iemand samenkomen om te bidden in eenheid.

Het concept: Elk groepje kan bestaan uit twee, drie of meerdere mensen. Liefst gemengde groepen met orthodoxen, protestanten, katholieken, evangelischen… maar dat moet niet. Er is iemand die de leiding neemt, eventueel in een beurtrol, en de aanwezigen welkom heet, het thema inleidt of de teksten situeert die uit de Bijbel zullen gelezen en bemediteerd worden. Er wordt voor gewaakt dat de meditatie niet uitloopt op een discussie, dat eenieder mag bidden op zijn manier, spontaan of met een bestaand gebed. De eenheid staat centraal.

Huiskamergroepen voor oecumene

Een eerste groep is al actief. Deze komt sinds september 2016 maandelijks bijeen in de huiskamer van het Koraalhuis in het Fonteinstraatje. We oefenen meditatief bijbellezen en gebed met de methode Lectio Divina, ook wel bekend als contemplatieve dialoog, of als slow reading.

Data en gelezen bijbelteksten: (2016) Johannes 17, 20-26. Galaten 5, 13-25. Ezechiël 36, 24-36. (2017) Johannes 2, 1-11. Psalm 84 – 2 Korinth. 12, 9. 1 Koningen 19,1-14. 1 Petrus 1,3-9. Jeremia 20, vers 7-18. Jeremia 20: 7-9. 1 Petrus. Marcus 1,18-25. Jeremia 32,23-33. (2018) Lucas 18, 15-17. Kolossenzen 3,12-17. 5 april (Toon) Jesaja 65, 17-25. Joh. 17, 11b-19. psalm 139 (1-16 en 23-24). Spreuken 2, 1-9. Romeinen 8, 14-24.

Seizoen 2018-2019

  • 30 augustus (Jan) Genesis 1
  • 27 september (Marlies) Mc. 6, 34-44
  • 25 oktober (Diane) Wijsheid 2, 12-20
  • 22 november (Willem) Marcus 1, 1-13
  • 13 december (Natalie) 1 Joh. 4,7-16 + après
  • 17 januari (Toon) Joh, 10, 11-21
  • 21 februari (Marc)   + après
  • 21 maart (Jo)

Je bent welkom om eens kennis te maken.  De avonden beginnen om 19u30 en duren ongeveer een uur.
‘après’ betekent dat we nadien iets gaan drinken 🙂

Reacties naar toon.stevens@telenet.be