Arabisch-Belgische conferentie

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus is er in de regio Mechelen een gemeenschappelijke Arabisch-Belgische conferentie. Op deze conferentie hoort u tijdens de opbouwende toespraken van 3 bekende Arabische sprekers, die vertaald zullen worden, van Gods werk onder de Arabische bevolking en in Europa en het Midden-Oosten.

conferentie2017spreker

De organisatoren schrijven: “We kunnen als West-Europese christenen van hen leren, hoe zij staan in het geloof en hoe zij dit geloof actief uitdragen onder hun volksgenoten (meestal moslims).

Continue reading

Kan God in één dag een stad veranderen?

Op het Vrij Zijn Weekend in Heist-Goor hield Wilkin van de Kamp in juni een vlammend betoog voor de kerk van België om in eenheid op te trekken. vrijzijn-ga_en_verkondig

Wilkin: ‘Kan God een land in één dag veranderen? Ja, dat kan Hij. Maar, nee, dat doet Hij niet! God gaat niet voorbij aan het gebed van zijn Zoon: ‘Ik bid dat zij één zijn, zoals wij een zijn, opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt’ (Johannes 17).

De kracht van eenheid

Jezus heeft ons ééngemaakt en roept ons op om de eenheid te bewaren en hierin te wandelen. Eenheid in Christus is de sleutel tot transformatie van onze steden en van ons land!’

 

 

Middaggebed stopt na 10 jaar

Het oecumenisch middaggebed in de kathedraal is na tien jaar stopgezet.

Middaggebed in de weekkapel

Middaggebed in de weekkapel

Op initiatief van enkele Mechelse pastores en de dominees van de twee protestantse gemeenschappen is het in september 2007 begonnen. Het korte openbaar middaggebed vond plaats op elke werkdag om tien over twaalf. Sinds vorig jaar was het al beperkt tot enkel de woensdag. Een klein aantal mensen nam geregeld deel aan het middaggebed, maar een gebrek aan beschikbare voorgangers doet het initiatief nu de das om.

in het hoogkoor

In het hoogkoor

federatiepastoor Arnalsteen en dominee Buunk

2007: dominee Gerrit Buunk kijkt toe terwijl federatiepastoor Jan Arnalsteen de eerste oecumenische kaars aansteekt.

In het begin in het hoogkoor en ‘s winters in de weekkapel, later in de Sacramentskapel.

Lees meer over het middaggebed

Bijbelse leesavonden in oktober

“PSALMEN EN WIJSHEID”

Drie oecumenische bijbelse leesavonden ingeleid door sprekers vanuit verschillende Mechelse christelijke kerken: Jelle Brouwer, Stefaan Callebaut, Luc Devisscher, Stefan Gradl, Gilbert Snauwaert en Ann Van Steenweghen.

Na elke inleiding is er ruimte voor gesprek.

  • maandagen 9, 16 en 23 oktober 2017 (19:45-22:15)
  • De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen
  • per avond € 8.00 via www.vlbm.be / € 10.00 ter plaatse

———————————————————————————–

DE ‘KLEINE’ PROFEET MICHA ALS LUIDSPREKER VOOR GOD
TWEE BIJBELSE LEESAVONDEN met Luc Devisscher.

Micha is een profeet van Juda en een jongere tijdgenoot van Jesaja. We zijn rond 700 vóór Christus. Het buurland Israël wordt bedreigd door Assyrië. Micha vreest dat Juda hetzelfde lot zal ondergaan. Hij roept zijn volk op om zich opnieuw te richten op God.

Vanuit inleiding, lectuur en gesprek ontdekken we hoe deze profeet ook vandaag nog luidspreker is voor God.

  • Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
  • dinsdagen 21 november en 19 december 2017 (19:45-22:15)
  • per avond € 8.00 via www.vlbm.be / € 10.00 ter plaatse

 

lunchgesprek-buiten1

Seizoen tafelgesprekken feestelijk afgesloten

Samen aan tafel, dat doen we zo vier keer per jaar. Met voorgangers, pastoors, andere verantwoordelijken van kerkgemeenschappen en enthousiastelingen voor de interkerkelijke samenwerking in Mechelen.  Meestal eten we een broodje, maar deze keer werden we getrakteerd op een bbq door de christelijke gemeenschap Beth-El, die in de Ter Hertstraat samenkomt. Het was een aangename en ontspannen bijeenkomst.

lunchgesprek-buiten1 lunchgesprek-buiten3 IMG_3212

Klik voor meer foto’s…

Mix en afscheid
We waren niet voltallig, maar toch met een boeiende mix van katholiek, protestants, orthodox, pinkster, advent, evangelisch, charismatisch en wie-zich-niet-in-een-vakje-laat-duwen. Stefaan Callebaut, die zich in zijn Mechelse jaren actief heeft ingezet voor de oecumene, was er voor het laatst bij.

Meer over het oecumenische ‘lunch-gesprek” 

MEchels MOzaïek van christelijke activiteiten