10 jaar Taizé-gebed in Mechelen

In februari 2007 kwamen we voor de eerste keer samen voor een Taizégebed in Mechelen. 10 jaar later bestaat deze mooie, oecumenische, traditie nog.

Zaterdag 18 februari komen we samen in de kapel van het DPC in de Fr. De Merodestraat 18. We zingen in om 19u30, het gebed begint om 20u. Nadien ontmoeten we elkaar bij een feestelijk hapje en drankje. (bericht van Lieve Dirken)

Meer over Taizégebed en een verslag van de eerste viering in 2007

Vrij Zijn Bevrijdingsconferentie in Vilvoorde

Merk jij dat je vastloopt in je leven? Ben je verstrikt geraakt in zonde, leugen en emotionele- of demonische gebondenheid? Lukt het je maar niet om uit bepaalde patronen te breken en je wilt echt leven in vrijheid?

Kom dan naar de tweedaagse bevrijdingsconferentie in Vilvoorde. Je krijgt gezond en praktisch onderwijs over een leven in vrijheid en we gaan samen bidden dat God bevrijdt en herstelt!

vrijzijn-vilvoorde-2017

De drie onderwijsdiensten op vrijdag bereiden je voor op de drie gebedsdiensten op zaterdag. Zorg dat je deze niet mist. Het is Gods wil dat jij in jouw door God gegeven bestemming gaat leven: je bent geboren om vrij te zijn!

‘De waarheid zal u vrijmaken!’  (Johannes 8:32)
Vrij Zijn Bevrijdingsconferentie met Wilkin van de Kamp en Rob van Zon

Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari

Locatie: Christelijke Gemeente Bethanië, Rollewagenstraat 76a, 1800 Vilvoorde

Kosten: Deze Bevrijdingsconferentie is gratis (inclusief koffie/thee en lunch).

Er kunnen 150 mensen deelnemen aan deze conferentie.

Aanmelden via www.vrijzijn.nl/conferenties/vrij-bevrijdingsconferentie-vilvoorde

Verslag van de oecumenische viering 2017

De oecumenische viering van 2017 stond in het teken van verzoening, met het symbool van de muur die ons scheidt. Als we kwetsbaar durven zijn, onze zwakheid erkennen en God de ruimte geven, zal Hij het initiatief nemen. Steen voor steen breekt God de muur af. Hij gooit de stenen niet weg, maar gebruikt ze om het Kruis op te richten, waarrond we ons kunnen verenigen en verzoenen. Zo gaat Hij ook om met de brokstukken van ons leven. Hij gooit ze niet weg, maar Hij draait ze om – upside down – om zijn Koninkrijk te bouwen.

Water verandert in wijn tijdens oecumenisch bidden

De vrieskou hield acht mensen niet tegen om naar het Koraalhuis te komen voor de vijfde editie van het oecumenisch huiskamergebed. De tekst die Marc op 12 januari voor ons gekozen had kwam uit Joh. 2, 1-11 : het wijnwonder te Kana. Een mooie tekst met veel inhoud. Willem leidde het oecumenisch bidden volgens het principe van de lectio Divina. Nadien werd nog nagepraat over die rijke tekst, want we vermijden tijdens het bidden te discussieren of aan exegese te doen.

Er werd een volgende samenkomst afgesproken op donderdag 16 februari, om 19.30u, terug in het Koraalhuis, Schoolstraat 2, Mechelen.

Oecumenische viering woensdag 18 januari 2017

oecuviering2017-foto1Mechelen bidt voor de eenheid onder christenen in een oecumenische viering tijdens de jaarlijkse Week van gebed voor Eenheid. Op woensdag 18 januari komen Christenen vanuit verschillende kerken, gemeenschappen en groepen samen, omdat ze zich verbonden weten in die ene naam: Christus. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden en te vieren.  om 19.30 uur in de Zandpoortkerk.

gebedsweek2017-beeld-aWereldwijd wordt elk jaar een week apart gezet om te bidden voor eenheid onder christenen. Deze keer staat een Bijbeltekst uit de tweede Korintebrief centraal, waarin apostel Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. (2 Korintiërs 5:14-20).  Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

adres: Zandpoortvest 27, 18 januari om 19.30u.

De oecumenische traditie

Het zoeken naar toenadering tussen de christelijke kerken is nog jong. Na vele eeuwen van verdeeldheid en systematisch wantrouwen, ontlook in het midden van de achttiende eeuw in sommige kringen een schuchter verlangen naar een hernieuwde eenheid onder christenen. Het was de Amerikaanse anglicaanse geestelijke Paul J. Wattson (1863-1940) die in 1908 het initiatief nam voor de allereerste ‘Internationale Bidweek’. In Europa kon hij daarvoor rekenen de op enthousiaste steun van de Franse priester Paul Couturier. Toch zou het nog vele tientallen jaren duren vooraleer dit streven meer algemeen zou worden….

Een paar foto’s van vorige jaren:

Lees meer over de gebedsweek, voorgaande jaren en historiek…

MEchels MOzaïek van christelijke activiteiten